Το να επιθυμείς να ευχαριστείς τους γύρω σου, φαίνεται με μια πρώτη ματιά ως κάτι θετικό, αλλά εξετάζοντάς το σε βάθος είναι ένα μοτίβο συμπεριφοράς συνυφασμένο με αρκετά προβλήματα.Αυτός που προσπαθεί να ικανοποιεί τους άλλους και να αποφύγει τη σύγκρουση και τη διαμάχη πλάθει ουσιαστικά έναν «...