Σεμινάρια / Workshops

 


Ας βάλουμε την επιχείρησή μας σε ”πρόγραμμα”

Κάθε επιχειρηματίας έχει τη διαρκή ανάγκη της εξέλιξης της επιχείρησής του, καθώς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του έργου που παράγει.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες και τα στελέχη αναζητούν την προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση, την αναγνώριση και επιτυχία μέσα στον εργασιακό τους χώρο.

Εδώ είναι ζωτικής σημασίας η επιλογή ενός έμπειρου και σωστά καταρτισμένου Coach, όπως είναι η κυρία Παρασκευοπούλου, ως συμμάχου σε αυτή την προσπάθεια.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιεί με τους συνεργάτες της, έχουν ως στόχο την υποστήριξη των στελεχών και επαγγελματιών στο να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και τις απαραίτητες δεξιότητες (Soft Skills), προκειμένου να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και δυνάμεις του κάθε στελέχους "αποκαλύπτονται" μέσω του coaching, για να αποτελέσουν εργαλεία προς την εξέλιξη και ανέλιξή του και τελικά να ωφεληθεί ο ίδιος αλλά και η επιχείρηση.

Ένα τέτοιο ειδικό πρόγραμμα ξεχωρίζει, καθώς θα ανακαλύψουμε ότι είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά επιπλέον πρωτότυπο, διαδραστικό και ευχάριστο!

Για τη δημιουργία ενός ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος:

  • Μελετάμε μαζί τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης
  • Επεξεργαζόμαστε τη θεματολογία, τη διάρκεια και το εκπαιδευτικό υλικό
  • Σχεδιάζουμε από κοινού οποιοδήποτε πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές απαιτήσεις της εκπαιδευόμενης ομάδας

Η επιτυχία των εργαζομένων, όσο και της επιχείρισης στηρίζεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες και ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες :

  • Πώς να επικοινωνώ καλύτερα, πώς να βελτιώσω τις σχέσεις στον χώρο εργασίας και στην ομάδα μου;

Δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και ομαδικότητας

  • Πώς να βελτιωθώ ως manager και να ηγούμαι αποτελεσματικά;

Coaching δεξιότητες & δεξιότητες αποτελεσματικής και θετικής ηγεσίας για managers

  • Πώς να γίνω καλύτερος στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση των πελατών μου;

Coaching δεξιότητες για πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών

  • Πώς να διαπραγματεύομαι με επιτυχία, πώς να ηγούμαι σε μια συζήτηση και να πείθω;

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης, επιρροής και πειθούς

  • Πώς να αντεπεξέρχομαι στην πίεση, πώς να ελέγχω την ενέργεια και τον χρόνο μου;

Δεξιότητες διαχείρισης στρες, αποδοτικής διαχείρισης χρόνου, ψυχικής ανθεκτικότητας

  • Πώς να εκμεταλλευθώ τις "θηλυκές" μου δεξιότητες και δυνάμεις;

Women Coaching, διαχείριση και ενίσχυση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών και

δυνατοτήτων των γυναικών

  • Πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος στη ζωή & στη δουλειά;

Happiness Coaching: Εφαρμογές θετικής ψυχολογίας στο εργασιακό περιβάλλον

Ας δούμε ποιος είναι ο καλύτερος επαγγελματικός εαυτός μας!

Το αξίζουμε εμείς και η επιχείρησή μας